Romanzo breve di Franco Pastore “L’IRA DEL SUD”

L’IRA DEL SUD

Romanzo breve

di FRANCO PASTORE

Seconda edizione

A.I.T.W.edizioni – Salerno 2020

ACC. NAZ. DELLE SCIENZE DI ROMA

 Postfatio

Natale Ammaturo

Prima ediz. 1989 – Palladio Editrice

Seconda ediz. – 2020 – A.I.T.W: Editrice

COD EBOOK: GGKEY:5BPNJHCSQAK

Codice ISBN: 9798682043200   

PRESENTATIO IN VERSI :

Cantane ‘e cicale,

 sott’ò sole ca còce’e cumme coce.

Tutt’ é  suònne  fenìscene  ‘cca’

nda’ sta  terra  bruciata,

‘addò ‘o  vìne  è  sànghe

‘e ‘o viénte  porte l’èco         

de’ battaglie luntàne       

e nu pòpele  antìche,

ca  lòtte  ancòre                   

‘ndé tèrre,…’ndé  vìche,

c’a fàmme ‘e c’a misèria…

Càntene ‘e cicàle       

sott’ ò  sole   ca  còce,

vòlle ‘o sànghe ‘ndé vvéne

‘e  ‘nu po’ truvà pàce…              

Si si  ‘n’òmme,

sta a sente ‘a voce e  chésta gènte

do’ pòpele  ‘o lamiénte  da ‘ fàmme

e da ‘ miseria.

Si si ‘n’ òmme,

guàrdete attuòrne  ‘e chiàgne:

e’ làcreme  cchiu’ amàre.

‘A terra è fatt’é sànghe, ch’é càlle

‘mmiéze ‘e mmàne e senza              

mànch’a fòrze e te guardà.

Si si ‘ n’òmme,

scìnne ‘mmiéze ‘a  sta gènte e dice

onestamènte:  chéste  nunn’è campà!

E’  ‘a  storie  ‘e  ‘n’ ingiustizia,

ca  ‘nisciùne  vòle,

ma porte ‘o capura le

ca’ ‘o sànghe fa  iettà

 E’ ‘a storia  ‘é tanta gente               

 ca’ ‘o  mùnno  malamènte

 nu ‘vòle fa’ campa’:

 so ‘uòmmene senza cappiélle

 so ‘fémmene ca  vanno ‘o  maciélle,

 so’ muòrte senza  tavùte,         

 ‘ndà terra  da’ ‘nfamità

 ‘O bene?

 O  bene  è  ‘nu  suònne,                                                       

 ca ‘more  lentamente  ‘ndà l’ ànema            

 da ‘gente,  ca ‘lotta  pe ‘campà…-

(Dal dramma “ TERRA AMARA”

di Franco Pastore)

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *